• +48 606 204 169

Realizacje


Esz 6/45

Wykonanie modernizacji elektrycznej dwóch koparek ESZ 6/45 w BOT KWB Bełchatów


Biuro

Wykonanie instalacji elektrycznej, sieci komputerowej i monitoringu w zabytkowej kamienicy w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej


Magazyn

Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej w hali magazynowej dla ACERINOX POLSKA. Prace obejmowały wstępny projekt, modernizację istniejących rozdzielni, wykonanie instalacji.


Pompy

Projekt i wykonanie szafy zasilająco-sterującej do pomp głębinowych 90kW, czynny udział w testach.


Wyłączniki

Wymiana wyłączników małoolejowych na wyłączniki próżniowe w rozdzielnicach 15kV dla PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A.


Utrzymanie ruchu

Naprawy i modernizacja linii produkcyjnej dla firmy ACERINOX POLSKA


Sala konferencyjna

Projekt i wykonanie oświetlenia sali konferencyjnej w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta w Warszawie


Instalacje odgromowe

Wykonanie instalacji odgromowych


Instalacje elektryczne

Wykonawstwo instalacji elektrycznych, multimedialnych i teleinformatycznych w domach, mieszkaniach i sklepach.


Diody

Projekt i wykonanie stanowiska do pomiaru wielkości charakterystycznych diod elektroluminescencyjnych i laserowych (Politechnika Warszawska).


UPS

Przeglądy i wymiana baterii w urządzeniach UPS


Młynek

Projekt i wykonanie sterowania do młynka o mocy 45kW dla firmy ProAgro


Biuro

Wykonanie oświetlenia i modernizacji instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych dla KMK Biuro Tłumaczeń


Laboratoria

Modernizacja instalacji elektrycznej, oświetleniowej i wykonanie instalacji uziemiającej w laboratoriach Centrum Badań Kosmicznych PAN. Instalacje w pomieszczeniach typu „clean room”.